Góp phần giữ gìn giá trị văn hóa văn nghệ

Phó Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lê Minh Nhật tặng hoa các thành viên Ban Chấp hành Phân hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh, cùng với sự cố gắng của tập thể hội viên, Phân hội Văn nghệ dân gian hoạt động đạt được nhiều thành tích, đóng góp vào việc nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh nhà, nhằm giữ gìn giá trị văn hóa văn nghệ trong đời sống xã hội hiện nay.

Các hội viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu phong phú, đa dạng, như về nét đẹp văn hóa tín ngưỡng dân gian của các dân tộc thiểu số. Điển hình, đề tài về biểu tượng Neak (rồng) trong văn hóa của người Khmer và vai trò, vị trí của vị Achar trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ, đã được Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam hỗ trợ sáng tác và in sách vào năm 2019… Qua đó góp phần cho nền VHNT tỉnh nhà càng thêm phong phú hơn.

Phân hội hiện có 15 hội viên, hầu hết đều là đảng viên; trong đó có 3 hội viên là người dân tộc thiểu số.

Trong nhiệm kỳ mới, Phân hội Văn nghệ dân gian sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, góp phần cùng với Hội VHNT tỉnh thực hiện thắng lợi Đề án về VHNT giai đoạn 2020 – 2025.

Tiếp tục thực hiện các đề tài còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, sưu tầm; đồng thời triển khai thực hiện thêm một số đề tài mới; sưu tầm, giới thiệu và đề nghị danh hiệu Nghệ nhân dân gian và các hoạt động chuyên môn khác.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Phân hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Dương Minh Vĩnh đắc cử chức Phân hội trưởng.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Minh Nhật – Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật mà Phân hội Văn nghệ dân gian đạt được. Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Phân hội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến hội viên về các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với VHNT, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, bản lĩnh và năng lực sáng tạo, đạo đức, nhân cách nghề nghiệp cho từng hội viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *