Hầu hết các hợp tác xã đều nhỏ lẻ, manh mún, yếu về năng lực tài chính

Hầu hết các HTX nhỏ lẻ, manh mún, yếu về năng lực tài chính. Vì vậy, cần nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, nhằm phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hiện nay, toàn tỉnh có 161 HTX, 1.193 tổ hợp tác (THT). Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 71 HTX, 88 HTX phi nông nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm giải thể 95 HTX. Doanh thu bình quân ước đạt 70 triệu đồng/tháng/HTX, thu nhập trung bình mỗi thành viên 2,8 triệu đồng/tháng/HTX. Quỹ hỗ trợ HTX với tổng vốn điều lệ 12,5 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 87 dự án với tổng dư nợ khoảng 12,3 tỷ đồng.

Ngoài một số HTX hoạt động hiệu quả, phục vụ nhu cầu kinh tế, đời sống người dân, nhìn chung, quy mô sản xuất hầu hết các HTX nhỏ lẻ, manh mún, yếu về năng lực tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được trang bị nhiều, trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế, chưa kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu phản ánh nhiều lớp tập huấn đã qua chưa có hiệu quả, đa số các HTX chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh; phối hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ; nhận thức một bộ phận chính quyền chưa quan tâm, đề nghị cần nghiên cứu lại đối tượng và nội dung tập huấn, nâng cao chất lượng bằng những kiến thức, mô hình thực tiễn hiệu quả. Cần thu hút nguồn lực trẻ, có tâm huyết tham gia vào HTX.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị cần nhìn nhận lại, xác định rõ “căn bệnh” của kinh tế tập thể đã khiến cho hoạt động của HTX không hiệu quả, để từ đó đưa ra giải pháp thiết thực.

Ngoài ra, hoàn thành dứt điểm HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Kiên quyết giải thể đối với những HTX hoạt động không hiệu quả, không để tồn tại HTX ngưng hoạt động nữa.

Đồng thời, cần phối hợp triển khai thực hiện hỗ trợ có hiệu quả đối với HTX theo kiểu mới, tập trung phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức sản xuất liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ kế toán, quản trị và nhận thức vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *