Hơn 557 tỷ đồng thực hiện chương trình quốc gia “mỗi xã một sản phẩm”

Đại biểu tìm hiểu về các sản phẩm của các địa phương.

Tại hội nghị trực tuyến, chuyên gia đến từ Ban điều phối nông thôn mới, các trường đại học giới thiệu về chương trình trên thế giới, kế quả triển khai trong nước và kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời giới thiệu những văn bản của Trung ương, chia sẻ trao đổi về trình tự thực hiện trong thời gian tới; Trình bày kết quả khảo sát nghiên cứu các sản phẩm có tiềm năng của tỉnh và dự thảo Đề án tại Cà Mau giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2030.

Đề án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, được thực hiện tại 101 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thành phố. Nguồn vốn thực hiện chương trình này hơn 557 tỷ đồng .

Tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng về sản phẩm nông nghiệp dựa trên các lợi thế tài nguyên nông nghiệp. Theo kết quả khảo sát tại 902 hộ dân của 9 huyện, thành phố cho thấy có 13 nhóm sản phẩm đặc trưng thuộc 5 trong 6 nhóm sản phẩm OCOP. Đây là điều kiện cần thiết để xây dựng đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định: Chương trình OCOP là chương trình không thể thiếu cho sự thành công của chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Chính vì vậy, chương trình OCOP phải lựa chọn sản phẩm độc đáo, đặc trưng của địa phương đáp ứng yêu cầu trong nước và mục tiêu xuất khẩu. Qua đó, phát huy được tính sáng tạo của moi người, mỗi cộng đồng dân cư trong xây dựng hệ thống cơ quan quản lý phát huy được thế mạnh của từng sản phẩm.

Từ hiệu quả, lợi ích kinh tế và hài lòng của người dân Nhật Bản, chương trình lan tỏa đến nhiều châu lục với hơn 40 nước tham gia thực hiện. Chương trình góp phần phát triển kinh tế dựa vào tiềm năng thế mạnh của địa phương, trao quyền chủ động cho chủ thể sản xuất gắn với sự hỗ trợ của nhà nước, đáp ứng thực chất nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. OCOP có khả năng mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông thôn, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *