Hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện U Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Toản trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.

Trung tâm VH,TT&TT huyện U Minh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Trụ sở làm việc tại Khóm 2, thị trấn U Minh.

Trước mắt, tổ chức bộ máy được giao gồm 26 người. Ông Cao Tôn Kháng, Phó Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm VH,TT&TT huyện; bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Phúc, Phó Trưởng đài Truyền thanh huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Trung tâm VH,TT&TT là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Phát triển sự nghiệp truyền thông, văn hóa, thể thao. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác phát thanh, văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở.

Tổ chức, cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm VH,TT&TT huyện U Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *