Huyện Ngọc Hiển sẽ đầu tư 10 tỷ đồng để nuôi tôm sinh thái

Ngọc Hiển có 9.000ha nuôi tôm sinh thái đạt hiệu quả

Theo đó, huyện Ngọc Hiển sẽ đầu tư nguồn vốn trên 10 tỷ đồng cho việc quy hoạch các vùng nuôi, sản xuất giống và quy hoạch thủy lợi gắn với đê ngăn triều cường để đảm bảo điều kiện sản xuất cho nuôi tôm sinh thái.

Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn của huyện cần phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển và các ban quản lý rừng phòng hộ đóng trên địa bàn tuyên truyền cho người dân về phát triển giống thủy sản kết hợp với trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản trong khu vực nuôi.

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với quy trình kỹ thuật nuôi để học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng suất, chất lượng tôm sinh thái.

Với mục tiêu xây dựng, quy hoạch cơ bản các vùng nuôi tôm sinh thái tập trung và trở thành một trong những loại hình nuôi trồng thủy sản trọng tâm của huyện.

Đến năm 2020, huyện Ngọc Hiển có tổng diện tích nuôi tôm sinh thái là 18.810ha/3.840 hộ nằm trong các vùng quy hoạch áp dụng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *