Kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Cà Mau hiện có 4 ngành hàng chủ lực, gồm: tôm, cua biển, lúa chất lượng cao và gỗ.

Ngoài ra, tỉnh còn có thế mạnh về cây chuối với diện tích trồng khoảng 5.500ha, đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL; cùng nhiều sản phẩm đặc sản, đặc trưng khác.

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp Cà Mau đã chủ động quan hệ với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở hướng tiêu thụ cho hàng nông sản, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Kết quả bước đầu đã hình thành được một số hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đối với ngành hàng tôm và lúa chất lượng cao. Nhiều hợp đồng cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đã được triển khai thực hiện.

Ngoài việc giới thiệu tiềm năng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thông qua diễn đàn lần này, Cà Mau mong muốn các đại biểu, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội có liên quan quan tâm đến liên kết, tiêu thụ sản phẩm và tìm ra nhiều đầu mối để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp, hiệp hội đã giới thiệu về xu hướng tiêu dùng của ngành hàng thực phẩm hiện nay; yêu cầu của thị trường và tổ chức sản xuất để nâng cao tính cạnh tranh; nhu cầu thị trường trong và ngoài nước về sản phẩm nông nghiệp sạch; kết nối đưa nông sản an toàn tiêu thụ tại thị trường TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, đại diện tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *