Khánh thành nhà che tượng chân dung đồng chí Trần Văn Thời và phù điêu lịch sử

Công tác tu bổ Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá – Nhà Thể được thực hiện gồm các hạng mục: Nhà che tượng chân dung đồng chí Trần Văn Thời, phù điêu lịch sử, hệ thống cây xanh, hoàn hiện nhà truyền thống và các công trình phụ trợ khác…

Trong đó, phù điêu lịch sử được làm bằng chất liệu tranh gốm, khắc họa sinh động cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí Trần Văn Thời, giúp người xem dễ dàng hình dung được những đóng góp, hy sinh to lớn của đồng chí Trần Văn Thời đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Vào những năm 1938 – 1940, tại đây, khi phong trào cách mạng tỉnh nhà đang bị thực dân Pháp đàn áp, đồng chí Trần Văn Thời đã dùng chính ngôi nhà, khu vườn của mình làm căn cứ hoạt động của Đảng; là điểm thường xuyên đón các đồng chí lãnh đạo khu ủy, xứ ủy về hoạt động và chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cắt băng khánh thành nhà che tượng chân dung đồng chí Trần Văn Thời và phù điêu lịch sử.

Tháng 5/1940, tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau – Bạc Liêu) triệu tập Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh, thống nhất chủ trương, đề ra kế hoạch khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ. Hội nghị đồng thời bầu bổ sung Ban Chấp hành Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Thời được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, có nhiệm vụ chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang ở địa phương.

Các hạng mục công trình đã tạo cho khuôn viên di tích thêm phần tôn nghiêm, nhằm tri ân sự cống hiến, hy sinh của đồng chí Trần Văn Thời; đồng thời tái hiện một giai đoạn lịch sử quan trọng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau. Tại đây, kế hoạch Khởi nghĩa Hòn Khoai được quyết định và đã diễn ra giành thắng lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, để nơi đây xứng đáng là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ…Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục cần tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại, hoạt động về nguồn tại đây để thanh niên, học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, cống hiến tích cực cho quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *