Khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại xã Khánh Thuận, không để lây lan ra diện rộng

Trong đó, rà soát các điều kiện để công bố dịch bệnh theo quy định (nếu đủ điều kiện); khẩn trương điều tra tổng đàn trong vùng dịch bệnh; tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đúng phạm vi, tần suất; theo dõi lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ảnh minh họa.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vùng có ổ dịch bệnh

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị có liên quan tăng cường lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan chức năng của huyện UMinh, UBND xã Khánh Thuận thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vùng có ổ dịch bệnh, tuyệt đối không để lây lan ra diện rộng; rà soát nguồn gốc giống heo bị bệnh, thông báo đến cơ quan chứcnăng của các tỉnh có liên quan để phối hợp quản lý, khống chế dịch bệnh.

Có phương án kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào vùng có ổ dịch bệnh. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra kỹ nguồn giống cung cấp cho các chương trình, đềán, dự án chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát nguồngiống nhập tỉnh, nguồn giống tái đàn, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học.

Phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại và hỗ trợ khôi phục sản xuất, để kịp thời triển khai thực hiện đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh DTHCP

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNTchủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 5023/UBND-NNTN ngày 20/8 của Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh DTHCP phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển heo, thịt heo trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTHCP; thường xuyên thực hiện tổng vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, làm sạch môi trường chăn nuôi, tăng tần suất tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, các khu vực xung quanh; hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; khi phát hiện heo bị bệnh phải báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời; Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo và thịt heo; kiểm tra các cơ sở giết mổ trên địa bàn; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn nhằm phát hiện, xử lý sớm các ổ dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các bệnh nguy hiểm trên heo theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài mở đợt cao điểm tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh DTHCP để người dân hiểu, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc thông tin về tình hình dịch bệnh phải chính xác, kịp thời, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh, thường xuyên báo cáo tình hình và công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh về UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *