Lăng Ông Nam Hải – Sông Đốc được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh

Lăng Ông Nam Hải – Sông Đốc qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, đến nay, các công trình trong lăng gồm: Tiền sảnh, chánh điện, miếu Bà Thủy Long Thần Nữ, miếu Thành Hoàng, nhà khách, nhà khói, cùng các công trình phụ trợ khác.

Hiện nay, tại lăng còn lưu giữ cặp cá đao, xương Ông, được bày trí xung quanh bàn thờ Ông ở chánh điện.

Hằng năm, vào ngày 14 đến ngày 16/2 (âm lịch), người dân thị trấn Sông Đốc tổ chức lễ hội Nghinh Ông rất trang nghiêm, thành kính và nhộn nhịp, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Đây là một trong những lễ hội lớn và lâu đời của tỉnh Cà Mau, đặc biệt là lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân làm nghề đánh bắt thủy, hải sản tại thị trấn Sông Đốc. Thông qua đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng lòng yêu quê hương, ý thức giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho ngư dân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hiếu Hùng (bìa phải) trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho Lăng Ông Nam Hải – Sông Đốc.

Ngày 25/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Lăng Ông Nam Hải – Sông Đốc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hiếu Hùng chỉ đạo Phòng Quản lý văn hóa, Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở phối hợp với UBND thị trấn Sông Đốc quản lý, trùng tu để Lăng Ông Nam Hải – Sông Đốc xứng đáng là di tích lịch sử cấp tỉnh và là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân miền biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *