Lễ dâng trụ đá Sima chùa cao dân

Chư tăng thọ nhận và hồi hướng công đức.

Đặt trụ đá Sima là xác định ranh giới nơi Phật hiện hữu, nơi chư tăng sinh hoạt giới luật, hành tăng sự, trau dồi kinh điển… được xem là nơi thiêng liêng của Phật giáo.

Trong lễ Dâng trụ đá Sima, phật tử còn tổ chức lễ An vị tượng Phật.

Trụ đá được đúc khá tỉ mỉ.

Chùa thường có 9 hố Sima nằm giữa ngôi chánh điện và hố đó được xác định bằng trụ đá Sima. Những trụ đá thường là đá tinh khiết được chạm khắc tỉ mỉ, ngày tháng năm hiện hành, hình tượng Rehu, chằn và niên đại kiết giới Sima.

Phật tử ngồi xung quanh trụ đá và thắp nến cầu nguyện.

Mỗi trụ đá sau này được trang trí đặt vào hố Sima và định ranh cho giới luật.

Trong ngày lễ Dâng trụ đá Sima tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, rất đông phật tử tham dự và được xem như là lễ hội quan trọng. Mỗi phật tử chủ nhân đá Sima ngồi xung quanh, thắp nến, ước nguyện. Trong nghi lễ dâng trụ đá Sima, phật tử còn tổ chức lễ An vị tượng Phật, nhằm minh chứng cho lòng hảo tâm, vì đạo, đời, đã tạo nên bức tranh tín ngưỡng khá độc đáo của Phật giáo Nam tông Khmer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *