Năm 2020, Cà Mau đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

Bà Vũ Hồng Như Yến, Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị thẩm tra.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dù chịu tác động từ ảnh hưởng kép của đại hạn và đại dịch, nhưng với sự đồng thuận, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cùng với sự triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Trung ương; tình hình kinh tế – xã hội Cà Mau có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

“Nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng được triển khai tích cực và đạt được những kết quả ban đầu. Hợp tác, liên kết vùng được tăng cường”, ông Vũ khẳng định.

Tuy nhiên, theo tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, dù nền kinh tế tiếp tục phát triển nhưng chưa vững chắc; tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu; hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư nhưng chưa đồng bộ; các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng còn hạn chế; ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả; đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnhước đạt 1,09%, đứng thứ 11 khu vực ĐBSCL. Dự báo tình hình, đánh giá thực tại, cùng với quyết tâm cao nhất, năm 2021 Cà Mau đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,5 – 7%.

Trên cơ sở 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025) đề ra các chỉ tiêu:Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5 -7%; phấn đấu thu ngân sách khoảng 35.800 tỷ đồng;  tổng chi cho đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách khoảng 16.373 tỷ đồng; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn không quá 1%…

Tại hội nghị sáng nay, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm (2021 – 2025), dự toán ngân sách năm 2021, phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng năm 2021…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *