Nhiều điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua ngành Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Trong giai đoạn 2016 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành VH,TT&DL luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, được tổ chức phát động kịp thời. Nhiều tập thể đã phát huy những kết quả, thành tích tiêu biểu của nhiều năm trước, xây dựng đơn vị vững mạnh, duy trì và phát triển phong trào thi đua yêu nước có nhiều khởi sắc, biết chọn lọc những cái hay, cái tốt, cái mới để áp dụng trong điều kiện cụ thể của đơn vị một cách linh hoạt, sáng tạo, mang lại kết quả công tác ngày càng cao.

Thừa ủy quyền, ông Trần Hiếu Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu qua các phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020.

5 năm qua, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp có bước chuyển biến mới, chất lượng biểu diễn nghệ thuật được nâng cao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm, có những chuyển biến tích cực; có 3 di tích Quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh được công nhận, nâng tổng số di tích hiện có là 12 di tích Quốc gia và 30 di tích cấp tỉnh.

Hoạt động Thư viện được củng cố. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” thí điểm tại 2 huyệnThới Bình và Cái Nước, đối tượng là các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, được triển khai rộng khắp.

Du lịch là một trong những lĩnh vực đang được tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực, các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài nước. Qua đó, tạo điều kiện kết nối các tuyến du lịch, mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch. Du lịch Cà Mau phát triển du lịch cả về số lượng và chất lượng, từng bước tạo được sự cạnh tranh với các tỉnh, thành trong khu vực, hướng đến phát triển thương hiệu du lịch Cà Mau trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Du Du lịch là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh trong thời gian qua.

Ghi nhận và biểu dương những cá nhân tiêu biểu của ngành, Giám đốc Sở VH,TT&DL Trần Hiếu Hùng nhấn mạnh: “Từ kết quả các phong trào thi đua đã thấy được nhiều cá nhân tiêu biểu, luôn đạt được nhiều thành tích trong các mặt công tác, biết khắc phục những khó khăn, tự vươn lên, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu ngành, phấn đấu cho mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào kết quả chung của đơn vị và của Sở VH,TT&DL”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể đơn vị Sở VH,TT&DL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Sở và Trung tâm Văn hóa tỉnh; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu qua các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020. Giám đốc Sở VH,TT&DL tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân là điển hình tiên tiến của ngành.

Ông Tạ Hoàng Hiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao Giấy khen của Giám đốc Sở, tặng các cá nhân là điển hình tiên tiến của ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *