Nước về “đất khát”

Gia đình bà Phạm Thị Mãi (Kênh 13, xã Biển Bạch) vui mừng vì qua rồi cái thời khó khăn về nước sinh hoạt.

Bể lắng.

Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh và vốn đối ứng của các hộ dân được hưởng lợi với chi phí đầu tư gần 30,5 tỷ đồng. Trạm cấp nước được xây dựng tại xã Tân Bằng và sẽ đấu nối vào mạng đường ống phân phối nước với chiều dài hơn 75km, cung cấp nước cho toàn bộ người dân vùng thiếu nước.

Hệ thống máy bơm áp suất cung cấp nước tới các hộ dân.

Dự án thực hiện miễn phí đường ống và đồng hồ cho người dân.

Máy phát điện 3 pha được lắp đặt, phòng trường hợp cúp điện vẫn đảm bảo đủ nước cung cấp cho người dân.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian qua, từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia, tỉnh đã đầu tư, giải quyết những khó khăn về việc thiếu nước của địa phương. Nhưng hiện nay Chương trình mục tiêu Quốc gia đã hết, nên tỉnh tận dụng sự đầu tư từ Ngân hàng Thế giới để xây dựng một hệ thống nước nối mạng quy mô lớn. Khi chương trình được xây dựng hoàn thành, người dân Biển Bạch và các xã lân cận sẽ giải quyết được tình trạng thiếu nước, qua đó đời sống người dân sẽ không còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *