Ông Nguyễn Chí Thuần giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Về dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) tặng Đại hội bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài

Thông tin tại Đại hội vào sáng nay 18/11, ông Nguyễn Chí Thuần – tân Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2016 – 2020, Liên minh HTX và các HTX trên địa bàn tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã toàn quốc ra mắt Đại hội.

Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới trong tổ chức và hoạt động; phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài; có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mới, hiệu quả, ứng dụng khoa học – kỹ thuật tiến bộ; quy mô, hiệu quả kinh tế được nâng lên; hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ gia đình phát triển, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của thành viên và người lao động trong khu vực KTTT; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tham gia tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Số lượng HTX, tổ hợp tác (THT) thành lập mới tăng hàng năm, đa dạng về loại hình ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 228 HTX, trong đó có 166 HTX nông nghiệp (chiếm 72,8%) và 62 HTX phi nông nghiệp (chiếm 27,2%). Tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 286 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Liên minh Hợp tác xã” cho 20 cá nhân.

“Nâng cao nhận thức là giải pháp của mọi giải pháp”

Ông Nguyễn Chí Thuần đồng thời nhìn nhận thực tế, tâm lý e ngại đối với HTX kiểu cũ vẫn còn ảnh hưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phương thức sản xuất tự do, nhỏ lẻ đã trở thành tập quán, thói quen đang giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất của người nông dân, trong khi HTX kiểu mới chưa thực sự hiệu quả đủ sức cuốn hút, huy động được sự tham gia của thành viên.

Dịp này, có 3 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, Báo cáo chính trị của Đại hội chỉ rõ: “Nâng cao nhận thức là giải pháp của mọi giải pháp”. Theo đó, thời gian tới cần chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, tuyên truyền, tổng kết, nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực để nhận thức rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc phát triển KTTT trong cơ chế thị trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển HTX gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự vươn lên từ tổ chức KTTT, HTX, phát huy vai trò làm chủ thực sự của thành viên, gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên trong HTX.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là: “Sớm khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX. Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, nòng cốt là HTX trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Thu hút càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập giảm nghèo, cải thiện đời sống thành viên. Nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực KTTT trong xã hội”.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Mỗi năm thành lập mới khoảng 80 THT, từ 18 – 20 HTX. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập ít nhất được từ 1 – 2 liên hiệp HTX; đến cuối nhiệm kỳ số HTX tăng 1,5 lần và số thành viên tăng 2 lần so với cuối năm 2020.

Phấn đấu HTX hoạt động khá, tốt đạt 40% trở lên, tỷ lệ yếu dưới 10%. Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 60%, phi nông nghiệp đạt 70%…

Sử dụng công nghệ gắn với thị trường làm hướng đi phát triển bền vững

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chúc mừng, đồng thời biểu dương những kết quả đạt được đáng khích lệ trong nhiệm kỳ qua của Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, khi mà số lượng và chất lượng KTTT ngày càng được nâng lên, nhất là việc khắc phục được tình trạng hoạt động yếu kém vốn đã tồn tại khá lâu; xuất hiện những HTX quy mô, kiểu mẫu, thu hút đông đảo người dân cùng tham gia, gia tăng thu nhập, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải trao tặng.

Yêu cầu nhận định tình hình sát thực tế trong thời gian tới, cùng với việc tận dụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường mong muốn KTTT, HTX ở Cà Mau ngày càng vươn lên, chủ động, sáng tạo, lấy nội lực làm nền tảng, sử dụng công nghệ gắn với thị trường làm hướng đi phát triển bền vững, tăng tính cạnh tranh, tạo ra nhiều việc làm, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *