Phấn đấu hằng năm 100% cơ sở giáo dục có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Đại diện hai đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp.

Theo Kế hoạch được ký kết, từ nay đến cuối năm 2020, hai ngành thống nhất chọn ít nhất 2 điểm trường THPT để triển khai thí điểm thu BHXH tự nguyện đối với học sinh, sinh viên; thu BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đối với thân nhân của cán bộ, nhân viên, giáo viên và các bậc phụ huynh; sơ kết đánh giá và nhân rộng mô hình. 

Ngoài ra, hai đơn vị có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thu, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT, in sổ BHXH, quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản kinh phí đúng theo quy định; trao đổi thông tin, góp ý kiến, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện.

Chương trình ký kết với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục, nhân viên, giáo viên, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh, sinh viên trong việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện, tạo thành quỹ chung để chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia.

Đồng thời phát huy vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, học sinh và các bậc phụ huynh tích cực tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hằng năm có 100% cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *