Ai gạt ai

Khi hai cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

Liên quan đến những khuất tất được nêu trong nội dung bài viết “Ai gạt ai?” đăng trên Báo ảnh Đất Mũi số 1080 ngày 10/12, ông Trần Văn Đẹp cho