Ấm tình ngày đầu năm mới

Ấm tình ngày đầu năm mới trên đảo Hòn Chuối

Đoàn thăm và chúc tết các đảo Tây Nam do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với các tỉnh tổ chức, đã đến với điểm đảo Hòn Chuối