An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020

“Phi nông bất ổn”

Đó là phát biểu tâm huyết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh