ánh sáng an ninh

Vùng quê yên bình nhờ “ánh sáng an ninh”

Mô hình thiết thực được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất cao. Công trình Ánh sáng an ninh được Xã đoàn Thanh Tùng phối hợp với Công an xã triển khai tại ấp Phú Quý vào cuối tháng 3/2020.