Ấp 3

Lão nông làm du lịch

Vẫn chưa thôi nhiệt huyết góp sức cho quê hương, cho cộng đồng, sau khi nghỉ hưu, ông Trần Thanh Liêm (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;