Ấp 6

Bí thư chi bộ năng động

Là đảng viên, từng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ trở về địa phương năm 2001, ở độ tuổi 21, anh Nguyễn Văn Ngọt tiếp