ấp Cái Rắn B

“Chất lượng” nông thôn Cái Nước sau 10 năm

Là vùng kinh tế nội địa của tỉnh Cà Mau, với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém, huyện Cái Nước gặp rất nhiều khó khăn