Ấp Lạch Vàm

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 20 : Ấp Lạch Vàm “vương quốc” hàu lồng Đất Mũi

Ấp Lạch Vàm là một trong những phân khu chức năng du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Dựa vào “thiên thời, địa lợi”