ấp Lung Bạ

Chủ động khoanh vùng thu hoạch lúa

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu, bà con nông dân huyện Trần Văn Thời đã chủ động khoanh vùng bơm, tát