ấp Lưu Hoa Thanh

Hướng mới cho hạt muối Tân Thuận

Nghề làm muối ở ấp Lưu Hoa Thanh (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) trước nay phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nắng nóng thì năng suất đạt cao, còn