ASEAN

“Giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai”

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Quốc tế giảm nhẹ