Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau

Di chuyển thuận tiện nhờ có xe ôm miễn phí

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau thành lập Đội Thanh niên tình nguyện xe ôm miễn phí, với thành phần là cán bộ Đoàn, đoàn viên