Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đời sống đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện

Ngày 9/10, đoàn công tác Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy