Đời sống đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện

Ông Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc Mặt trận Tổ quốc Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với những việc làm thiết thực như: hỗ trợ nhà, giúp vốn, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế, thăm và tặng quà các dịp lễ tết.

Từ đó, đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện, từng bước được nâng lên; hạ tầng nông thôn vùng đồng bào DTTS phát triển đáng kể. Cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người dân tộc thiểu số đạt 35,96 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer 19,25% (tương đương 1.862 hộ), dân tộc khác 0,68% (12 hộ).

Riêng Chương trình 135, với nguồn vốn được phân bổ giai đoạn 2014-2019 là 220 tỷ 662 triệu đồng, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành 526 công trình mới, duy tu sửa chữa 274 công trình giao thông nông thôn và hạ tầng kỹ thuật; triển khai 472 mô hình phát triển sản xuất với hơn 7.375 hộ thụ hưởng.

Thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất, với nguồn vốn phân bổ 63,23 tỷ đồng, tỉnh mua 47 khu đất để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 221 hộ.

Vốn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn giai đoạn 2014-2018 là 25 tỷ 657 triệu đồng, có 68.164 lượt hộ với 289.379 lượt người thụ hưởng.

Có 3 dự án định canh, định cư tập trung và 15 điểm định canh định cư xen ghép, tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS; công tác giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng đạt kết quả khả quan.

Nêu những khó khăn, hạn chế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị cần tập trung đầu tư phát triển, định hướng cho phát triển bền vững, lâu dài; có chính sách ưu đãi đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở ngoài tỉnh cho lực lượng tiêu biểu, nòng cốt của Mặt trận là người DTTS; hỗ trợ kinh phí đặc thù riêng cho Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *