đồng bào dân tộc

Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc

Huyện Đầm Dơi có 1.767 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Nhờ địa phương quan tâm triển khai, thực hiện nhiều chương trình, dự án,

Đời sống đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện

Ngày 9/10, đoàn công tác Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy