Đồng bào các dân tộc tỉnh Cà Mau đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Đại hội vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc; đồng thời đánh giá về những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS; tôn vinh, biểu dương – khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2014 – 2019.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân – Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, phát biểu khai mạc Đại hội.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm

Cà Mau có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn, trong đó có 13 DTTS với khoảng 53.272 người (11.448 hộ). Đông nhất là dân tộc Khmer với 9.671 hộ, khoảng 44.989 người; tiếp đến là dân tộc Hoa với 1.531 hộ, 7.053 người; còn lại là 11 DTTS khác gồm: Mường, Tày, Thái, Nùng, Chăm, Gia Rai, Ê đê, Si La, Cơ Ho, Xtiêng, Chu ru với khoảng 246 hộ, 1.230 người.

Trong giai đoạn 2014 – 2019, mặc dù kinh tế của tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng dưới sự lãnh đạo kỳ quyết của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cùng với truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, trong đó có đồng bào DTTS đã vượt qua khó khăn và nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

Cà Mau đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm từ 3- 4% (chỉ tiêu Đại hội lần thứ II đề ra là từ 2 – 3%), góp sức quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Song, báo cáo chính trị tại Đại hội cũng nêu rõ: Hiện nay đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Điều kiện sống mặc dù đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với các khu vực khác của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ tái nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm vẫn còn ở mức cao. Nếu như thu nhập bình quân đầu người chung của tỉnh năm 2018 đạt 42,4 triệu đồng/năm, thì thu nhập bình quân đầu người DTTS chỉ 35,96 triệu đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tặng quà, chúc mừng và kỳ vọng vào thế hệ trẻ tỉnh nhà tiếp bước truyền thống cách mạng của quê hương.

Đoàn kết, chung tay xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp

Chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhận diện nguyên nhân, Đại hội nêu 6 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc nơi nào cấp ủy, chính quyền quán triệt tốt chính sách dân tộc, quan tâm tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS thì nơi đó thực hiện tốt công tác dân tộc, tạo được sự đồng thuận cao và quần chúng nhân dân sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp; người dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, phấn đấu làm ăn, vươn lên thoát nghèo, cuộc sống được ấm no hạnh phúc, thông qua đó an ninh chính trị, trật tự – xã hội được giữ vững.

Đại hội có 252 đại biểu chính thức.

Đại hội đề ra mục tiêu, đến năm 2024 mức thu nhập bình quân người DTTS tăng gấp 2,5 lần so với hiện nay. Giảm hộ nghèo trong đồng bào DTTS toàn tỉnh từ 3%/năm trở lên; trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS của các xã khu vực III và ấp đặc biệt khó khăn vùng DTTS giảm từ 4%/năm trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhTrần Hồng Quân, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội: “Với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; với sự nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, không cam chịu đói nghèo; tin rằng đồng bào các DTTS tỉnh nhà sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới và cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đoàn kết chung tay góp sức xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng giàu đẹp”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *