Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Năm Căn có 8 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau

Chiều 27/6, UBND huyện Năm Căn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu huyện Năm Căn dự Đại hội

Đồng bào các dân tộc tỉnh Cà Mau đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Với tinh thần và ý chí quyết tâm “Đồng bào các dân tộc tỉnh Cà Mau đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu