Năm Căn có 8 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau

Dịp này, UBND huyện Năm Căn tặng giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

Huyện Năm Căn có 5 DTTS sinh sống: Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Tày, với tổng số 447 hộ, số hộ nghèo là 94 hộ, nghề nghiệp chủ yếu là nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và làm thuê.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự phấn đấu vươn lên nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS trên địa bàn từng bước được nâng lên.

Đồng bào các DTTS trong huyện luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong lao động sản xuất và đời sống; giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Thành Niệm yêu cầu chính quyền địa phương: “Cần tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, những yêu cầu chính đáng về tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, lễ hội của đồng bào dân tộc theo đúng quy định của pháp luật…”.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất chọn 8 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau lần thứ III, năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *