Năm 2019: Tiếp tục thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược

*Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2019 từ 7% trở lên

Sáng nay 8/1, Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của UBND tỉnh diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải và các phó chủ tịch UBND tỉnh. Đây là lần đầu tiên hội nghị trực tuyến đến đầu cầu các xã, thị trấn tại 3 địa phương: Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời. Đây là bước đột phá của tỉnh trong cải cách hành chính, đưa nghị quyết, chỉ đạo điều hành của tỉnh đến xã, thị trấn một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhất.

Tăng trưởng gắn với tái cơ cấu lại ngành kinh tế

Năm 2019, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu nông nghiệp; chú trọng tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, bền vững; nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường hợp tác, liên kết vùng trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nắm bắt cơ hội phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ động ứng phó và thích nghi có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Để đạt được những mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi cho rằng cần tập trung cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp. Thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược: Tập trung cải cách hành chính; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Theo đó, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước. Phát triển toàn diện ở tất cả các ngành, lĩnh vực; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2019 từ 7% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Thu ngân sách đạt cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ

Trong sáng nay, thông tin kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 tại Hội trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Hồng Quân cho biết: Năm 2018, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời hơn kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 4.714 tỷ đồng, vượt 512 tỷ đồng so với dự toán (đây là năm đạt cao nhất so với từ đầu nhiệm kỳ đến nay) ; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD…

UBND tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó đáng chú ý là việc rà soát, sắp xếp lại trường, lớp, giáo viên. Chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế nhất định: Tăng trưởng chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng thấp; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác các tiềm năng của tỉnh, nhất là du lịch, cảng biển, năng lượng tái tạo; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, chất lượng một số công trình, dự án chưa đạt yêu cầu; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử thông tin về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2018 và phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2019 của UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng thông tin kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Hội nghị dự kiến làm việc đến hết ngày hôm nay (8/1).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *