Năm 2019, phát triển mới hơn 2.700 đoàn viên công đoàn

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào ngày 20/1 cho biết, năm 2019, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CNVCLĐ được các cấp công đoàn chú trọng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Đã vận động và kết nạp được hơn 2.700 đoàn viên, đạt hơn 100% chỉ tiêu đề ra; thành lập mới 24 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 18 CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.100 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, với hơn 52.100 đoàn viên.Trong năm, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 112 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng trao cờ thi đua cho các đơn vị.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: Lao động giỏi – lao động sáng tạo; Giỏi việc nước – đảm việc nhà…; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo niềm vui, phấn khởi trong CNVCLĐ. Từ đó tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, góp phần đưa phong trào công nhân lao động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ CNVCLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đánh giá cao kết quả của hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong tỉnh năm qua. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh cần bám sát các chỉ tiêu nghị quyết để triển khai thực hiện. Các cấp công đoàn phải cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết thành chương trình hành động để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị; chú trọng phát triển mới đoàn viên và thành lập mới CĐCS.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động. Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với từng loại hình CĐCS và điều kiện thực tiễn của đơn vị. Tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức công đoàn, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn…

Dịp này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm, khối giao ước thi đua thuộc Liên đoàn Lao động cùng các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2019; tặng Bằng khen cho nhiều tập thể về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *