thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước năm 2018 vượt dự toán

Chúc mừng thành tích hệ thống cơ quan tài chính đạt được trong năm qua, đưa nguồn thu ngân sách của tỉnh vượt dự toán, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn

Thới Bình hoàn thành nhiệm vụ “kép” trong công tác thu ngân sách

Năm 2020, dù dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn đến phát triển kinh tế địa phương, nhưng nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp thu, đến hết tháng 10/2020, huyện