Thới Bình hoàn thành nhiệm vụ “kép” trong công tác thu ngân sách

Ông Lê Hoài Thương, Giám đốc Công ty MTV Phương Thùy, vật liệu xây dựng Hai Thương (Ấp 5, xã Thới Bình) làm tốt công tác nộp thuế, với hơn 60 triệu đồng/năm.

Năm 2020, huyện được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 57,5 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực IV Thới Bình triển khai nhiều giải pháp tăng thu, tìm kiếm và khai thác các nguồn thu mới. Với phương châm “đồng hành cùng người nộp thuế”, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nộp tờ khai, thu thuế điện tử…, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Trong năm, ngành Thuế huyện còn triển khai thực hiện Nghị định 41 và 42/2020/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19, điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể… 

Đến ngày 31/10/2020, toàn huyện đã thu và đăng nộp vào NSNN được hơn 59,3 tỷ đồng, đạt 103,23% so với dự toán và đến ngày 30/11/2020, toàn huyện đã thu NSNN được hơn 63 tỷ đồng, vượt 9,62% so với dự toán tỉnh giao. Các nguồn thu chủ yếu và nguồn thu đạt cao gồm: Thu tiền sử dụng đất hơn 15,8 tỷ đồng, đạt 132,46%; thu khác ngân sách hơn 13 tỷ đồng, đạt 185,16%; thu lệ phí trước bạ hơn 11 tỷ đồng, đạt 106,58%; thuế thu nhập cá nhân hơn 7,3 tỷ đồng, đạt 104,51%; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 13,1 tỷ đồng, đạt 73,73% so với chỉ tiêu trên giao. Thời gian còn lại của năm, ngành Thuế huyện tiếp tục phấn đấu nâng cao các nguồn thu còn đạt thấp, đảm bảo cân đối ngân sách năm 2020.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực IV huyện, ông Trần Hoàng Vũ cho biết: “Địa phương có hơn 15 năm liên tục hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, nhưng đặc biệt năm 2020, Thới Bình là một trong những đơn vị trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ “kép” trong công tác thu NSNN, nghĩa là thu đảm bảo chi ở địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, ông Trần Minh Nhân khẳng định thành tích thu NSNN đạt được là rất quan trọng, giúp UBND huyện điều hành thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong năm 2020. Năm 2021, ngành Thuế cần đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện trong từng tháng, từng quý; tiếp tục tập trung quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, lành mạnh, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế – xã hội của huyện, chủ động tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý và lập bộ thu thuế đúng quy định, thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng quy định. 

Ông Trần Hoàng Vũ cho biết thêm, ngành Thuế huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện, với mục tiêu thu NSNN đạt hơn 61 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *