Thu ngân sách nhà nước năm 2018 vượt dự toán

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành Tài chính tỉnh chứng kiến kết quỹ khóa sổ tài chính cuối năm tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh, chiều 28/12.

Tính đến 17h, chiều 28/12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.637 tỷ đồng, đạt hơn 111% dự  toán, vượt 471,68 tỷ đồng.

Tổng nguồn thu từ nội địa hiện đạt trên 4,6 ngàn tỷ đồng. Có 11/18 nguồn thu đạt và vượt dự toán. Phấn đấu đến hết ngày 31/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 4.684 tỷ đồng, vượt 482 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị thu vượt dự toán khá cao, điển hình: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh thu đạt trên 264%, Văn phòng Cục thế thu đạt trên 111%…

Về chi ngân sách, đến nay đã chi trên 9 ngàn tỷ đồng, trong đó tập trung chi thường xuyên trên 6 ngàn tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển trên 2 ngàn tỷ đồng.

Những kết quả đạt được nêu trên là tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự địa phương, ông Đoàn Quốc Khởi – Giám đốc Sở Tài chính, đánh giá tại buổi họp mặt.

Năm 2019, theo Nghị quyết HĐND tỉnh, thu ngân sách nhà nước của tỉnh là 4.569 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu thu nội địa với trên 4.500 tỷ.

Ngành Tài chính sẽ quyết tâm hơn nữa trong việc khai thác các nguồn thu, quản lý nguồn chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, ông Khởi chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *