Năm Căn có xã thứ 3 đạt chuẩn nông thôn mới

Qua 7 năm xây dựng NTM, đến nay, xã Hiệp Tùng đạt 18/19 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), nâng tổng số lên 3 xã của huyện Năm Căn đạt chuẩn NTM.

Đi lên từ điểm xuất phát thấp, tỷ lệ hộ nghèo, hộ dân tộc cao, cùng nhiều khó khăn thách thức về cơ sở hạ tầng, vốn huy động trong dân…nhưng với quyết tâm, cùng với sự chỉ đạo giúp sức của cấp trên, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Tùng đã chinh phục các tiêu chí NTM vào cuối năm 2017, với tổng nguồn vốn xây dựng gần 300 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng nâng lên, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/người /năm; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,98%; có ¾ trường học đạt chuẩn quốc gia; 6/6 ấp có mạng Internet; 72,34% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi lưu ý địa phương trên cơ sở thành tích đạt được, tiếp tục phát huy việc duy trì và nâng chất các tiêu chí theo hướng xây dựng xã NTM nâng cao, để được công nhận lại sau 5 năm. Đồng thời, tăng cường phát động trong nhân dân thi đua lao động sản xuất, ưu tiên phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế hiêu quả, bền vững; tích cực ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nhân dân, từ đó đóng góp cùng địa phương tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí; nâng cao chất lượng ở mọi lĩnh vực: Y tế; giáo dục; môi trường; hệ thống giao thông nông thôn; thủy lợi… xứng tầm xã NTM và đảm bảo lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng xã Hiệp Tùng công trình trị giá 800 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; cùng nhiều giấy khen của UBND huyện, xã cho những tập thể, cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong quá trình chỉ đạo và xây dựng NTM ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *