“Năm dân vận chính quyền” 2019, tập trung giải quyết tốt hơn nữa nguyện vọng của nhân dân

Điểm cầu tỉnh Cà Mau tham gia hội nghị tổng kết.

Năm 2018, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05.

Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội, hiện có 40% xã nông thôn mới trong cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%.

“Năm dân vận chính quyền” 2018 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Tiếp tục phối hợp và triển khai có hiệu quả, thiết thực trong “Năm dân vận chính quyền” 2019, trong đó, tập trung giải quyết tốt hơn nữa nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo diễn biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị; các cấp chính quyền, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Về nhiệm vụ công tác năm 2019, công tác dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *