Đoàn kiểm tra Cụm thi đua Nam sông Hậu kiểm tra công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau

Bà Phạm Thanh Tuyền, Phó trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2020, Cà Mau đã tập trung thực hiện các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong năm cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng,  được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động kép của đại dịch COVID-19, sụt lún và ngập úng làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Theo đó, đơn vị đã phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID 19, kết quả tiếp nhận trên 27,7 tỷ đồng tiền mặt và vật chất quy ra thành tiền.

Công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình có hiệu quả được lan tỏa rộng khắp. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được hơn 71,7 tỷ đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng 2.291 mô hình do Mặt trận chủ trì xây dựng và nhân rộng giai đoạn 2017 – 2020.

Riêng năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì và nhân rộng 782 mô hình, trong đó có 200 mô hình môi trường, 38 mô hình an toàn thực phẩm, 83 mô hình an toàn giao thông, 179 mô hình nông thôn mới… Hệ thống Mặt trận đã đăng ký giúp đỡ 953 hộ nghèo; các tổ chức đoàn thể đăng ký giúp 2.387 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 4 tổ chức đoàn thể các cấp đã giúp 1.108/1.742 hộ thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Thanh Tuyền, Phó trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ tỉnh Cà Mau đạt được trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn. “Ví như việc, khi tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh thì đơn vị đã triển khai ngay công tác tập huấn để giúp cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác mặt trận và nắm bắt những chủ trương, chính sách mới; công tác vận động, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai; công tác giảm nghèo với nhiều mô hình hay, hiệu quả và giảm nghèo sâu; công tác hòa giải cơ sở đạt rất cao 88,97%…”, Phó trưởng Ban công tác phía Nam nêu những kết quả nổi bật của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *