Cụm thi đua Nam sông Hậu

Đoàn kiểm tra Cụm thi đua Nam sông Hậu kiểm tra công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau

Ngày 23/11, Đoàn kiểm tra Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu do bà Phạm Thanh Tuyền, Phó trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt