ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Mâu thuẫn trong hướng dẫn ban hành văn bản quy phạm pháp luật?!

Liên quan đến Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 4/9/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực