Mâu thuẫn trong hướng dẫn ban hành văn bản quy phạm pháp luật?!

Theo Ban Quản ký KKT, thời gian qua, khi KKT Năm Căn triển khai đầu tư một số hạng mục hạ tầng, kỹ thuật thì các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại đây khá nhiều. Trong đó, nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu đến vị trí các khu đất và quy định về việc giao đất, cho thuê đất.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình tìm hiểu đầu tư, nắm bắt được tổng thể trình tự, điều kiện thực hiện các TTHC có liên quan trong lĩnh vực đất đai khi quyết định đầu tư tại KKT Năm Căn, Ban Quản lý KKT nhận thấy cần phải ban hành quy định trình tự, TTHC về đất đai tại KKT Năm Căn.

Cầu Cái Nai kết nối trục giao thông Khu Kinh tế Năm Căn (ảnh minh họa).

Ban Quản lý KKT đã chủ động đề xuất xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2020, trình Sở Tư pháp và được đơn vị này có ý kiến phản hồi tại Công văn số 633/STP-XDKT&TDTHPL ngày 22/4/2020 và Công văn số 801/STP-XDKT&TDTHPL ngày 25/5/2020, cho rằng đề xuất của Ban Quản lý KKT không phù hợp, vì không có nội dung nào giao thẩm quyền “UBND tỉnh quyết định ban hành quy định trình tự, TTHC về đất đai tại KKT”; theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc “Quy định trình tự, TTHC về đất đai tại KKT” thì nội dung này giao “Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý KKT”.

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, Ban Quản lý KKT đã ban hành Quyết định 109. “Đây là quy trình luân chuyển trong nội bộ Ban Quản lý KKT để các bộ phận chuyên môn chủ động phối hợp nhà đầu tư, với mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình tìm hiểu đầu tư, nắm bắt được tổng thể trình tự, điều kiện thực hiện các TTHC có liên quan trong lĩnh vực đất đai khi quyết định đầu tư tại KKT Năm Căn cho rõ ràng, minh bạch”, ông Nguyễn Minh Ái, Trưởng ban Quản lý KKT nêu trong văn bản báo cáo, đề xuất liên quan đến Quyết định 109.

Tuy nhiên, ngày 25/9, Sở Tư pháp có Công văn số 1628/STP-XDKT&TDTHPL khẳng định Quyết định 109 là văn bản chứa nội dung quy phạm pháp luật nhưng được ban hành bằng hình thức cá biệt thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Quản lý KKT là trái quy định.

“Từ thực tế trên cho thấy, Công văn số 801/STP-XDKT&TDTHPL ngày 25/5/2020 và Công văn số 1628/STP-XDKT&TDTHPL ngày 25/9/2020 của Sở Tư pháp có mâu thuẫn nhau”, ông Nguyễn Minh Ái khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *