Ban Quản trị

Ban Dân tộc tỉnh sơ kết công tác dân tộc Quý I/2019

Sáng 30/3, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc Quý I và họp mặt Ban Quản trị, Ban Hoằng pháp các chùa, salatel năm