Ban Dân tộc tỉnh sơ kết công tác dân tộc Quý I/2019

Trong Quý I/2019, tình hình kinh tế – xã hội và sản xuất, kinh doanh vùng dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển.Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, quan tâm thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo người DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tạo điều kiện để đồng bào được đón Tết trong không khí vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Qua các hoạt động chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đồng bào dân tộc rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thể hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với chính quyền và cộng đồng, an tâm lao động sản xuất, góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng DTTS.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc những tháng đầu năm 2019 vẫn còn khó khăn: Nguồn vốn thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt chưa được Trung ương phân bổ; từ đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong Quý II/2019, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đồng bào DTTS…

Triển khai, thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chính sách của Trung ương và của tỉnh, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội đối với vùng đồng bào DTTS của tỉnh; đồng thời, tham mưu chỉ đạo tổ chức hoàn thành Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh đã thông qua Kế hoạch tổ chức họp mặt và thăm, chúc tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh năm 2019, dự kiến tổ chức vào ngày 10/4 tới, với số lượng 250 đại biểu tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *