Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

Sẽ có 9 tuyến đường mới được đặt tên

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ mười (bất thường) - HĐND tỉnh (khóa IX), sáng nay 19/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình sẽ được

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Sáng ngày 23/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND