Bằng tốt nghiệp THPT

Có bằng tốt nghiệp trước kỳ thi ?!

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau thừa nhận sai sót trong khâu ghi Bằng tốt nghiệp THPT nên dẫn đến cấp sai năm cho thí sinh. Thay