Báo Thiếu niên Tiền Phong

Quỹ học bổng Vừ A Dính chắp cánh cho những ước mơ

Theo sáng kiến của Báo Thiếu niên Tiền Phong, Quỹ học bổng Vừ A Dính được thành lập năm 1999, mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vừ