Bảo vệ biên giới biển

Bảo vệ biên giới biển, đảo, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19

Sáng ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới vùng biển, đảo,